top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Vindeltrapp

Mitt største prosjekt innen sveising var å fabrikkere en vindeltrapp som måtte installeres "on site" pga størrelse og vekt. Et kunst stykke uten like da hele designen satt i hodet og ikke på papir. Mange utregninger ble det selvsagt, men trappen ble perfekt. Her er bilder fra start til finish

bottom of page