top of page

No Collections Here

Sort your projects into collections. Click on "Manage Collections" to get started

Sveising

Sveising er så mye mer enn å sette sammen metallbiter for å bli til noe. Min tid på Samoa 2011-2018 gav meg muligheten til å lære dette faget helt på egenhand. Dette var et fag jeg ante lite om, men tok utfordringen og ble ganske dyktig. Jeg drev med sveising i ca 4 år før jeg reiste tilbake til Norge. Her er noen av mine prosjekter igjennom disser årene.

bottom of page